Formularz zapytania ofertowego - film

1. Określ rodzaj – jakiego filmu potrzebujesz?

2. Określ w jakiej rozdzielczości film ma być zrealizowany:

3. Czy będą realizowane ujęcia z powietrza (z drona)?

5. Przewidywany budżet na realizację filmu:

11 + 1 =